Idéen

GreenGame UB ønsker å tilby en miljøapp med konkurranseelementer, der unge mennesker er både brukergrupper og bidragsytere. Vi vil være en bedrift som lever av et slags gjensidighetsprinsipp. Vår bedrift har stor tro på at det er de unge som til slutt må ta ansvaret for det som har skjedd i fortiden, men også de utfordringene som møter dem i fremtiden. Ved at vi utarbeider en app som inkluderer de unge i tidlig stadium og skaper bevissthet i tidlig alder, kan dette føre til svært gunstige ringvirkninger. På denne måten er det både de unge som er vårt kundemarked, men det er i tillegg de som skal finne løsninger for oss i senere tid. Brukerne av appen har et behov for å bli bevisst rundt utfordringene, samfunnet har behov for at utfordringene blir løst. Appen vil dermed skape en vinn-vinn-situasjon, også i et større perspektiv. Det er dette som gjør GreenGame UB så unikt. Vi satser på teknologi, vi satser på de unge, vi satser på fremtiden. 

Bakgrunn for idéen

Miljødebatten har per dags dato nådd nye høyder i Norge. De er store spørsmål rundt hvordan og på hvilken måte vi kan løse klimautfordringer og miljøproblematikk. Vi vet at mange både trenger å bli oppmerksomme på de økende problemene, men også bli bevisst på sin rolle i prosessen av å finne løsninger. GreenGame UB har tro på fremtiden: Fremtiden når det kommer til å løse nye utfordringer, fremtiden når det kommer til de unge og fremtiden når det kommer til at disse to henger tett sammen.